14/12/2018 – 05/01/2019 Μετεώρων Δωδεκάμερο 2018 – 2019