Корисне Информације о Метеорима

РАДНО ВРЕМЕ

Манастир Велики Метеори

Летње време: 9:00-15:00

Осим Уторка кад je затворен

Зимско време: 9:00-14:00

Осим Уторка Средe i Четвртка кад je затворен

(+30)24320-22278

|

Манастир Варлаам

Летње време: 9:00-16:00

Осим Петка кад je затворен

Зимско време: 9:00-15:00

Осим Четвртка i Петка кад je затворен

(+30)24320-22277

|

Манастир Русану

Летње време: 10:00-16:00

Осим Средe кад je затворено

Зимско време: 9:00-14:00

Осим Средe кад je затворено

(+30)24320-22649

www.roussanou.gr

|

Манастир Николе Анапавског

Летње време: 9:00-16:00

Осим Петка кад je затворено

Зимско време: 9:00-16:00

Осим Петка кад je затворено

(+30)24320-22375

agiosnikolaosanapafsas.blogspot.gr

|

Манастир Свете Тројице

Летње време: 9:00-17:00

Осим Четвртка кад je затворен

Зимско време: 10:00-16:00

Осим Средe i Четвртка кад je затворен

(+30)24320-22220

|

Свештени Манастир Светог Стефана

Летње време: 9:00-13:20 & 15:30-17:30

Недеља отвара 09:30 – понедељак је затворен

Зимско време: 9:30-13:00 & 15:00-17:00

понедељак је затворен

(+30)24320-22279

|