Систем заштите

Су Свети Метеори због свог хришћанског, историсјког, архитектонског, фрескописачког, и уопште, културолошког и геолошког сведочења као кулутрни споменици човечанства стављени под заштиту УНЕСКО-а и других међународних организација, као што су Међународна конвенција у Паризу (21.11.72), Европска конвенција у Лондону (6.5.69), Међународна конвенција у Гранади (3.10.85) и тд.

Читав овај простор је, од октобра 1995. са ступањем на снагу закона о Држави (бр. 2531/11.10.95) – а као наставак повезане одлуке из 1990. Светог Синода Грчке Цркве – проглашен „светим местом, непромењивим и неповредивим“, што осигурава јединственост православне духовности и њену ефикасну заштиту, искључујући неприлична владања и активности унутар овог освећеног места.