Sfânta Mânăstire a Sfântului Nicolae Anapavsa

Urcând din satul Kastraki spre Meteora întrezărim la stânga pe vârful unei stânci abrupte și verticale Mânăstirea Sfântului Nicolae Anapavsa. Stânca respectivă este de mică întindere, cu înalțimea de 419 metri în punctul ei cel mai înalt.

Vizitatorul, urcând primele o sută de trepte, întâlnește la primul nivel un mic paraclis închinat Sfântului Antonie, zidit în veacul al XIV-lea. Ctitorii oficiali ai mânăstirii și organizatorii vieții de obște sunt considerați Mitropolitul Larisei Dionisie cel Milostiv (†28 martie 1510) și Exarhul de Stagon, cuviosul Nicanor (†1521/22), care au ridicat din temelii locașul închinat Sfântului Nicolae, partea cu mai multe etaje a  chiliilor și Trapeza.

Biserica Sfântului Nicolae, Katholikonul mânăstirii, se află la al doilea nivel. A fost zidită la începutul veacului al XVI-lea și pictată cu renumitele fresce de către ilustrul pictor bizantin și întemeietorul Școlii Cretane, Teofan Cretanul, în anului 1527. Acest sfânt locaș constituie prima lucrare a celebrului pictor și singura ce poartă semnătura artistului, în partea de jos a impresionantei fresce ce descrie cea de-a doua Parusie. Tematica bogată și podoabele iconografice sânt de valoare artistică unică (Adormirea Sfântului Nicolae, Adormirea Cuviosului Efrem Sirul și scena din Rai cu Adam denumind animalele).

Cele 35 de manuscrise ce aparțin mânăstirii se cuprind cronologic din veacul al XI-lea până-n veacul al XIX-lea.

La nivelul al treilea se află vechea Trapeză a mânăstirii. În partea de est a ei sunt păstrate fresce din secolul al XIX-lea, iar în dreapta se află paraclisul Sfântului Ioan Botezătorul, ce a fost restaurat în anul 1971 și pictat în jurul anului 2000.

Mânăstirea, datorită serioaselor lucrări de  renovație întreprinse aici, a fost integral refăcută. Iar în jurul anului 2005 părinții au transformat peștera aflată în stânga, pe cărarea ce urcă la mânăstire, într-un mic paraclis închinat Sfântului Siluan Athonitul, atât de cunoscut și iubit pentru scrierile sale.

 Orarul de vară: 9:00-15:30 afară de Vineri Orarul de iarnă: 9:00-14:00 afară de Vineri

 +30 24320-22375