Sfânta Mânăstire a Sfântului  Ștefan

Sfânta mânăstire a Întâiului Mucenic și Arhidiacon Ștefan, zidită în partea sud-estică a complexului de stânci al Meteorei, este situată la o altitudine de 528 metri.

Din punct de vedere istoric, viața Mânăstirii începe în veacul al XII-lea. Conform unei inscripții vechi, în anul 1191/2 d.Hr. se nevoia pe această stâncă Anahoretul Ieremia.

Ctitorii oficiali ai așezământului sunt Cuviosul Antonie Cantacuzin (sf. sec. XIV și încep. sec.XV), provenit din marea familie bizantină a Cantacuzinilor și Cuviosul Filotei (mij.sec.XVI) din satul Slatena, astăzi Rizoma, județul Trikala.

Primul sfânt locaș închinat Sfântului Mucenic și Arhidiacon Ștefan a fost ridicat în jurul anului 1350 în ritm bazilic și reconstruit în anul 1545 de către Cuviosul Filotei, iar frescele păstrate datează din secolul al XVII-lea.

În cursul veacului al XV-lea a fost dăruit Mânăstirii de către Voievodul Ungrovlahiei, Dragomir, Cinstitul Cap al Sfântului Mare Mucenic Haralambie, care de atunci a devenit al doilea ocrotitor puternic și sfințitor nu numai al mânăstirii, dar și al Greciei întregi.

În cinstea făcătorului de minuni, Sfântului Mare Mucenic Haralambie, în anului 1798 a fost ridicat din temelii un impunător locaș în vremea păstoririi Starețului Ambrozie, constituind biserica centrală sau Katholikon-ul mânăstirii. Din punct de vedere arhitectural, biserica aparține stilului aghioritic, este înzestrată cu o extraordinară catapeteasmă sculptată în lemn în anul 1814, lucrare a meșterilor Kostas și Dimitrie din Mețovo, precum și cu Iconostasuri executate în aceiași tehnică în anul 1836. Pictarea bisericii Sfântului Haralambie este în desfășurare pe parcursul ultimelelor două decenii de către recunoscutul pictor Vlasie Țoțonis și este considerată drept o minunată reușită a artei religioase contemporane.

Semnificativ pentru vizitator este tezaurul Sfintei Mânăstiri pe care-l găzduiește vechea Trapeză a așezământului, clădire datată din sec. al XIV-lea, zidită în stil arhitectural bisericesc. Aici sânt expuse manuscrise alcătuite artistic, cărți vechi de mare importanță, cruci din aur și argint pentru procesiuni și sfințirea apelor, obiecte de cult, un epitaf brodat cu fir de aur (1857) și icoane. Deosebim aici icoana lui Hristos – ʺDesăvârșita Smerenieʺ a pictorului-Preot Emanuel Tzane (1670), Maica Domnului Milostiva «Eleousa» și Hristos – Dătătorul de viață (sec.XVII). În Sfânta Mânăstire a Sfântului Ștefan sânt astăzi păstrate 154 de codice – manuscrise și în jur de 800 de tipărituri vechi.

În anul 1961 mânăstirea a fost transformată în obște de maici.

 Orarul de vară: 9:00-13:20 & 15:30-17:30
Duminica se deschide 09:30 – Afară de Luni
 Orarul de iarnă: 9:30-13:00 & 15:00-17:00
Afară de Luni

 +30 24320-22279