Monaster Rusanu

Wcentrum Meteor znajduje się wysoka skała, którą uwieńcza żeński Monaster Rusanu, zajmujący praktycznie całą jej niewielką powierzchnię. Został  założony on w 1529 roku przez śww.braci, hieromnichów Josafata i Maksyma, pochodzących z Janniny.

Monaster został wybudowany na planie kwadratu, a swą dzisiejszą formę przybrał w trzeciej poł. XVI w. Na parterze znajduje się główna cerkiew wraz z celami mniszymi, na pierwszym piętrze zaś pokoje gościnne, pokój przyjęć a także pomieszczenia gospodarcze. W ostatnich latach zakonnice zajmują się pracami rekonstrukcyjnymi nad zabudowaniami.

Obecna cerkiew p.w. Przemienienia Pańskiego wybudowana według athoskiego stylu, została wzniesiona w roku 1530 na fundamencie byłej świątyni – która uległa  samoczynnemu zniszczeniu z upływem lat. Freski z 1560 r. są wyrazistym przykładem  późnobizantyjskiej epoki. Całość środkowej części świątyni wraz z jej przedsionkiem należą do Kretskiej Szkoły (niektórzy znawcy przypisują je uczniowi Theodora z Krety, Georgiemu). W XVI w. istniła w Monasterze pracownia księżek.

Pomimo, iż główna świątynia monasterska ofiarowana jest w cześć Przemieninia Pańskiego, szczególnie uroczyście obchodzony jest tutaj dzień św. Barbary (4 grudnia).

 Lato: 10:00-16:00 Codziennie oprócz Środy

Zima: 9:00-14:00 Codziennie oprócz Środy

  (+30)24320-22649