Środowisko objęte ochroną

Meteory w całości są ziemią świetą; miejscem świętym, stworzonym przez Boga i otoczonym Jego opieką. Niezliczone rzesze ascetów przez ponad 600 lat, wydeptało i uświęciło każdy zakamarek, przepaść, grotę czy też skałę tego miejsca.

Święte Meteory poprzez swoje chrześcijańskie, historyczne, architektoniczne, hagiograficzne (szczególnie artystyczne) i geologiczne świadectwo są uznanawane jako chroniony pomnik ludzkości poprzez UNESCO jak i inne organizacje międzynarodowe.

Święte Meteory od października 1995 r. zgodnie z ustawą Państwa Greckiego (No.2531/11.10.95), a także postanowieniem Świętego Synodu Kościoła Greckiego, od roku 1990 zostały ogłoszone “miejscem świętym, niezmiennym, nienaruszalnym” fakt ten zabezpiecza prawosławną autentyczność tego miejsca i ochrania go.

Kontynując prawosławny asetyzm i monastyczną obecność na Świętych Meteorach – które ofiarowały plejadę świątych dla Prawosławnego Kościoła – dzisiejsze święte bractwa z miłością w Chrystusie i chęcią wzajemnej współpracy ofiarowują duchowe.