Naturalne Środowisko – Geologia

Święte Meteory to jedno z największch i najważniejszych, po Świętej Górze Athos – Prawosławnych Centrów Monastycyzmu na terytorium Grecji. W północno – zachodniej części ziemi Tesalskiej już od dawien dawna wznosiły się w milczeniu i majestacie, wielkie i dumne skalne giganty Świętych  Meteor. Położone są pomiędzy masywami górskimi Pindos i Antichasion, niedaleko rzeki Pinios. Górowały one niczym warownie przyrody i aniołowie strórze Kalambakos i Kastarikos.

Kamienny las niezwykłych skał jest jednym z cudów, niezrozumiałym geologicznie fenomenem naszej planety. Jedna z panujących teorii głosi, że ich powstanie nastąpiło na skutek deltonicznego nawarstwienia poprzez naniesienie rzecznych kamieni i iłu, przez wody dawnego jeziora Tesalskiego.