https://www.infotouristmeteora.gr/wp-content/uploads/2016/07/shutterstock_196395368.jpg

Historie Meteora

Prvé stopy histórie Svätých Meteórov nachádzame, v legendách už od 11. storočia. Prví askéti sa usadili vo výčnelkoch skál  (kde fúka vietor). Koncom 11. a začiatkom 12. storočia tvorili slabú mníšsku komunitu skítov Lupianis alebo Stahon a bohoslužobným centrom bol chrám Presvätej Bohorodičky.

V priebehu 14. storočia sv. Atanáz Meteoritský vytvoril prvé organizované mníšské spoločenstvo na najvyššej skale kamenného lesa Vel’ký Platilifo alebo vel’ký Meteor a takýmto spôsobom určoval poriadok a prítomnost’ monastierskeho štátu skál Sväté Meteóry. Odvtedy 24 monastierov a ešte mnoho predchádzajúcich skítov, kélií,  modlitební, pustých miest, jaskýň, stípov a iných sú rozsiate po všetkých skalách Meteorov. Tam kvitnú na slávu Pána Isusa Christa, ktoré vznikajú alebo sa obnovujú hlavne od 16. storočia, odkedy dochádza k vel’kému rozkvetu mníšskeho štátu, ktorý existuje viac ako 600 rokov.

Z 24 monastierov, ktoré sa tam dnes nachádzajú, sú niektoré v ruinách (napr. Svätý Duch, Svätý Dimitrij, Svätý Nikolaj Bandova, Svätý Antonij, Svätý monastier Pantokrátor, Vládkyňa, Svätý Georgij Manvilas,Ipapandi a iné). V dobrej situácii a prístupné sú tieto monastiere: Vel’ký Meteor (Premenenie Spasitel’a Christa), Varlaam (Všetkých svätých), Svätá Trojica, Svätý Štefan, Rousanu (Svätá Barbara) a Svätý Nikolaj Anapa.