Monastier Rousanu

Korunou na vrchu jedného štíhleho vrchu v centre svätometeoritského prostredia je ženský posvätný monastier Rousanu, ktorý celkom zakrýva jeho rozlohu. Bol založený v roku 1529 a prebudovaný zo staršej budovy.  Vlastníkmi boli bratia jeromnísi ctihodní Ioasaf a Maximos, ktorí pochádzali z mesta Ioanina. Monastier je jeden štvorposchodový celok budov a dostal základný architektonický tvar v tridsiatich rokoch 16. storočia. Centrálny chrám a kélie sa nachádzajú na prízemí a na poschodiach sú host’ovské izby, prijímacia miestnost’, kélie a pomocné priestory. V posledných rokoch dochádza k  širokej

rekonštrukčnej práci celého komplexu monastiera vd’aka bohumilému a  pracovitému bratstvu.

Chrám Premenenia Pána bol založený od základov súčasnou architektúrou na

mieste starého chrámu, ktorý bol už schátraný časom a opustený v roku  1530 a je svätohorského štýlu. Nástenné ikony (1560) sú od najvýznamnejších a skvelých ikonopiscov pobyzantského obdobia. Tieto ikony, ktorě zakrývajú celý hlavný chrám a narfikas, patria ku kretskej škole (podl’a názoru odborných vedeckých kruhov patria žiakovi Teofana Krétskeho, Džordžovi).

V polovici 16. storočia fungovala v monastieri tlačiareň. Chrám monastiera je zasvätený sviatku Premenenia Pána. Oslava chrámového sviatku sv.  Barbary (4. decembra) je vel’kolepá.

 Letný čas: 10:00-16:00 Okrem stredy, kedy je zatvorené

Zimný čas: 9:00-14:00 Okrem stredy

  (+30)24320-22649