Monastier Svätého Štefana

Pri panoramatickom pohl’ade na Thesalickú nížinu nahor od Kalambaku stojí najbližšie dostupný svätometeoritský monastier svätého Štefana, mnohočlenné aktívne bratstvo žien, ktoré zároveň s bohatou duchovnou a charitatívnou aktivitou má aj obdivuhodné rekonštrukčné a stavebné práce. Počiatok mníšskeho života na svätoštefanskej skale pochádza z roku 1192 (základný kameň Jeremija). Ako oficiálni vlastníci tohto monastiera boli patróni ctihodni Antonij (prvá polovica 15. storočia) a Filotej (polovica 16. storočia). Malý chrám

vzbudzujúci duchovnú atmosféru sv. Štefana je bazilika s jedným stípom a bol založený v roku 1350. V roku 1545 malý chrám bol rozšírený a rekonštruovaný za pôsobenia kňaza Nikolaja.

Súčasný chrám sv. Charalamba (1798) je svätohorského štýlu a je  obdivuhodný drevorezbami. Chrám bol zničený v roku 1943 a v posledných rokoch rekonštruovaný významným súčasným ikonopiscom Vlasom Coconim. Čestná hlava svätého Charalampa je chránená v chráme a aj v súčasnosti sa pri nej deje mnoho zázrakov.

Priestorná jedáleň bola prestavaná, dnes je tam múzeum a taktiež, expozícia významných pamiatok monastiera, rukopisy, ikony pobyzantského obdobia, zlaté rúcha, drevorezby, diela zo striebra a iné.

Posvätný monastier svätého Štefana dostal významné ocenenie za jeho vel’kú pomoc v národooslobodzovacom  boji gréckeho národa (bol strategickým centrom macedónskeho povstania) a  centrom gréckej vzdelanosti.

 Letný čas: 9:00-13:20 & 15:30-17:30
Nedeľa sa otvára 09:30 – pondelok je zatvorený
 Zimný čas: 9:30-13:00 & 15:00-17:00
Okrem pondelka

 +30 24320-22279