Monastier Sv. Nikolaja Anapausa

Vblízkosti dediny Kastraki – medzi zrúcaninami monastierov Predchodcu, Svätého monastiera Vsederžitel’a – sa nachádza mnohoposchodový, nádherný, a majestátny, vsunutý v skale, mužský posvätný monastier svätého Nikolaja Anapausa. Organizovaný mníšsky život v monastieri sa začal rozvíjat’ v prvých desat’ročiach štrnásteho storočia. Monastier bol obnovený od základov na začiatku 14. storočia a bol postavený chrám svätého Nikolaja.

Na druhom poschodí sa nachádza centrálny chrám monastiera (malý jednolod’ový chrám, takmer štvorcový s malou kupolou uprostred strechy), ktorý bol rozpísaný v roku 1527 významným krétskym ikonopiscom Teofanom Strelitizom (†1559) nazývaným Bafa, ktorý bol zakladatel’om krétskej školy byzantskej ikonografie.

Ikonomal’ba na stenách chrámu sv. Nikolaja je najstaršie dielo s podpisom Teofana a nesie osobnú pečat’ so všetkými charakteristickými znakmi neopakovatel’ného umenia vel’kého ikonopisca: úcta, život, sviežost’, plastickost’, mäkké a svetlé tóny a celkovo vysoká kvalita a dokonalost’ v rozpise a vo farebnom zvýraznení tvarov – vlastnosti, ktoré sa nakoniec vykryštalizovali vo vel’kom celku zrelosti ikonografie vo svätohorských monastieroch Vel’kej Laury a Stavronikitu.

Na prvom poschodí sa nachádza krypta a kaplnka svätého Antonija, na stenách ktorej sú fragmenty starých nástenných ikon (14. storočie) a na poslednom poschodí sa nachádza stará jedáleň (s ikonami na stenách), ktorá sa dnes používa ako oficiálne miesto pre privítanie, miesto ostatkov a kaplnka sv. Jána Predchodcu.

 Letný čas: 9:00-15:30 Okrem piatku, kedy je zatvorené   Zimný čas: 9:00-14:00 Okrem piatku

 +30 24320-22375