Monastier Svätej Trojice

Na viditel’nej meteoritskej skale vel’kolepo, pevne a mohutne sídli mužský monastier Svätej Trojice. Podl’a tradície monastier bol postavený v roku 1438 mnvchom Dometiom. Z listov vládcu Simeona Uresi-Paleologa je známe, že monastier Svžtá Trojica bol už v roku 1362 organizovaný ako monastier. Dnešný hlavný chrám bol založený okolo roku 1476 a má tvar kríža a dva stípy, hlavnú klenbu a centrálnu kupolu na streche. Súčasná ikonografia chrámu (1741) je dielom bratov ikonopiscov kňaza Antonija a Nikolaja, napriek tomu, že je novšia a pokračuje úspešne v tradícii ikonopisectva pobyzantského obdobia. Na klenbe sa nachádza ikona Vsederžitel’a – Pantokrátora a v rohoch štyria evanjelisti, z ktorých Lukáš sa predstavuje ako keby hovoril o ikone Bohorodičky. Starý z dreva vyrezávaný ikonostas so starými a pre umenie významnými ikonami, ukradli  v roku 1979. Široké vnútro bolo postavené v roku 1689 a rozpísané ikonami v roku 1692.

Kaplnka ctihodného Predchodcu, malý okrúhly chrám s kupolou vytesaný do skaly s množstvom významných ikon bol zaIožený a rozpísaný ikonami v roku

  1. Obývací celok monastiera doplňuje jedáleň, kélie, prijímacie miestnosti,

vodojem a iné priestory. Hlavnú pozornost’ púta l’udové múzeum monastiera, v ktorom je bohatá zbierka výšiviek a iných predmetov l’udového umenia.

 Letný čas: 9:00-17:00 Okrem štvrtka, kedy je zatvorené Zimný čas: 10:00-16:00 Okrem stredy a štvrtka

 +30 24320-22220