Monastier Vel’ký Meteor

Rozsahom najvyšší a najväčší v svätometeoritských skalách je mužský posvätný monastier Vel’ký Meteor (Premenenie Spasitel’a Christa), ktorý vznikol v roku 1340 a založil ho svätý Atanáz Meteoritský (1302-80) – vel’ký askéta, ktorý organizoval prvé posvätné spoločenstvo svätých Meteorov. Nástupca svätého Atanáza bol ctihodný Ioasaf (1350 – 1423) – bývaly král’ Ján Uresis Paleológ.

Návštevník monastiera môže obdivovat’ vežu (1520), kde je balkón so siet’ou; Kelari (múzeum, kde sa nachádzajú rôzne národné a staré predmety mníchov); Chrám Premenenia Spasitel’a (1388 oltárna čast’ – 1545, hlavný chrám z čias igumena Simeona, ktorý pochádzal z mesta Ioanina); nástenné ikony svätohorského štýlu vynikajúceho byzantského umenia z r. 1483, ktoré sa nachádzajú v oltárnej časti (makedónska škola) a z r. 1552 v hlavnom chráme a v narfikas (krétska technika umenia podl’a názoru odborných vedeckých kruhov patria žiakovi Teofana Krétskeho Džordžovi), trápezu (1557), dnešnú pamiatku mužského monastiera, Estia (jedáleň 1557), historické l’udové staré hlinené predmety.

Existujú ešte a nie sú sprístupnené nemocnica – starobinec (1572, dnes sa

rekonštruuje) a kaplnky (Božej Matky – Presvätá Meteoritských vrchov); Predchodcu (začiatok 17. st.); svätých Konštantína a Heleny (1789) a svätého Nektária.

V monastieri opatrujú rukopisy kódexov vel’kej umeleckej hodnoty, zlaté patriaršie buly a iné listy, vzácne historické dokumenty starého štýlu  (15.- 19. st.), pobyzantské ikony (14. a 15. st.), staré drevorezby, vzácne výšivky, náprsné kríže atd’.

 Letný čas: 09h00-15h00 Okrem utorka, kedy je zatvorené

 Zimný čas: 09h00-14h00 Okrem utorka, stredy a štvrtka

 +30 24320-22278