Monastier Varlaám

Patrí k významným monastierom, ale je rozlohou omnoho menší a nachádza sa vel’mi blízko k vel’kému platilifos. Tam stojí skala mužského posvätného monastiera Varlaáma a podl’a tradície bol jeho prvým obyvatel’om askéta a pustovník Varlaám v 14. storočí. Monastier bol založený v roku 1517/18, ked’ sa tam usadili bratia ctihodný.

Teofan (†1544) a Nektarij (†1550), Absarabsci, ktorí pochádzali z mesta Ioanina. Vel’kolepý svätohorský štýl centrálneho chrámu monastiera je zasvätený Všetkým svätým a bol založený v roku 1542.

Hlavný chrám bol rozpísaný nástennými ikonami v roku 1548 ikonopiscom Fivejským, Frankom Katelanom a má všetky znaky jeho ikonografického štýlu opisných detailov a analýz historických faktov udalostí a silnú realitu. Narfikas bol rozpísaný v roku 1566 Fivejskými bratmi ikonopiscami Georgiom a Frankom Kondari.

Kaplnka Troch svätitel’ov s jednou klenbou bola postavená v roku 1627 a je  rozpísaná nástennými ikonami z roku  1637, ktoré tvoria charakteristický umelecký celok pobyzantskej ikonografie prvej polovice 17. st.

Iné stavby sú: stará jedáleň (dnes múzeum), kuchyňa, ktorá je jednou z najkrajších stavieb tohto druhu, a nemocnica.

Koncom 16. storočia a začiatkom 17. storočia vel’mi dobre fungovala  organizovaná tlačiareň meteoritských monastierov a zároveň fungovalo aj odborné krajčírstvo.

 Letný čas: 9:00-16:00 Okrem piatku, kedy je zatvorené  Zimný čas: 9:00-15:00 Okrem štvrtka a piatku

 +30 24320-22277