Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Βασιλικής 

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου που σήμερα αποτελεί τον κοιμητηριακό ναό της κοινότητας Βασιλική Καλαμπάκας είναι μια τρίκλιτη βασιλική με υπερυψωμένο το κεντρικό κλίτος (φωταγωγός), νάρθηκα και δύο κόγχες στα ανατολικά. Ο ναός, που τουλάχιστον όσον αφορά στις κόγχες, είναι λιθόκτιστος, με κεραμοπλαστικά κοσμήματα και έχει υποστεί διάφορες προσθήκες και επεμβάσεις. Το αρχικό κτίσμα βάσει του τρόπου δόμησης χρονολογείται μεταξύ του 14ου και 15ου αι. Γύρω στο 17ο-18ο αι. κατασκευάστηκε ο εξωνάρθηκας, που περιτρέχει το ναό στη δυτική και νότια πλευρά του. Εσωτερικά ο ναός είναι κατάγραφος με αγιογραφίες εξαιρετικής τέχνης οι οποίες χρονολογούνται στα μέσα του 17ου αι. Οι τοιχογραφίες του εσωνάρθηκα, τα πολύ καλής τεχνικής ξυλόγλυπτα (τέμπλο, άμβωνας, επισκοπικός θρόνος) και οι εικόνες του τέμπλου του ναού χρονολογούνται στον 18ο αι.

Συντάκτης
Ελένη Τσιμπίδα, αρχαιολόγος