Γεφύρι Γκίκα

Οφείλει το όνομά του στον ομώνυμο μυλωνά που διατηρούσε μύλο σε κοντινή απόσταση.Θέση
Βρίσκεται ένα χιλιόμετρο περίπου ανατολικά του χωριού Κρανιά και γεφυρώνει το Κρανιώτικο ρέμα. Παλιά αποτελούσε πέρασμα των κατοίκων προς το Θεσσαλικό κάμπο μέσω Παλιοχωρίου. Σήμερα χρησιμοποιείται από τους κτηνοτρόφους της περιοχής.
Περιγραφή-Τεχνικά χαρακτηριστικά
Το γεφύρι είναι μονότοξο με ημικυκλικό τόξο, με το αριστερό βάθρο θεμελιωμένο πάνω σε συμπαγή βράχο και έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
Άνοιγμα τόξου: 7,80 μέτρα
Ύψος τόξου: 4,80 μέτρα
Πάχος διαζώματος τόξου: 0,40 μέτρα
Πλάτος φορέα-καταστρώματος: 2,70μ.-1,80μ. Πλάτος στηθαίων: 0,45 μέτρα
Ύψος στηθαίων: 0,50 μέτρα
Συνολικό μήκος γεφυριού (ανάπτυγμα): 20,50 μέτρα
Στο τόξο υπάρχουν 4 μεταλλικοί ελκυστήρες.
Υλικά κατασκευής
Τα βάθρα του γεφυριού και το τόξο έχουν κατασκευασθεί από λαξευτό ψαμμίτη. Τα υπόλοιπα τμήματα από αργολιθοδομή.
Ιστορικό
Το γεφύρι πήρε το όνομά του από τον μυλωνά Γκίκα, που είχε εκεί κοντά χτισμένο το Νερόμυλό του.
Η ύπαρξη των 4 εγκαρσίων μεταλλικών ελκυστήρων στο τόξο, μαρτυρεί ότι το γεφύρι χτίστηκε το δεύτερο ήμισυ του 18ου αιώνα.