Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας

Στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας (Κ.Τ.Ε.Σ.Θ.) εκτίθενται ευρήματα από τις ανασκαφικές έρευνες, ενώ σε ειδική αίθουσα* ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα μέσω εκπαιδευτικών εφαρμογών να εξοικειωθεί με τις έννοιες της αρχαιολογίας και ειδικότερα της προϊστορίας.
Μέσα από τους σταθμούς της έκθεσης οι επισκέπτες θα δουν:

  • τι είναι το αρχαιολογικό σκάμμα
  • πώς η παρουσία των προϊστορικών κατοίκων του σπηλαίου αποτυπώθηκε στο χώμα
  • ποιά είδη ανθρώπων έζησαν στην προϊστορική Θεόπετρα και τι υλικά χρησιμοποιούσαν
  • πώς είναι τα πρώτα προϊστορικά κοσμήματα
  • πώς αντιλαμβάνονταν οι πρόγονοί μας το πέρασμα από τη ζωή στο θάνατο
  • ποια είδη φυτών και ζώων συνέθεταν το προϊστορικό περιβάλλον του σπηλαίου
  • πώς ήταν ένα συνηθισμένο νεολιθικό νοικοκυριό

*Η αίθουσα των εκπαιδευτικών εφαρμογών διατίθεται για ομάδες επισκεπτών κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με το Κ.Τ.Ε.Σ.Θ.

 08:00 – 20:00 καθημερινά εκτός Τρίτης. 24320-72196   24320-72135