Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης-Συνεδριακό Κέντρο

Στην περιοχή Τρία Ποτάμια, στο κέντρο του δασικού συμπλέγματος του Ασπροποτάμου, βρίσκεται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης. Η περιβαλλοντική εταιρεία ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ μελέτησε και κατασκεύασε τα εκθέματα του Κέντρου. Στόχος του είναι να προβάλει το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής και να διευκολύνει τον επισκέπτη στην περιήγηση και τον προσανατολισμό του.

Στα εκθέματα περιλαμβάνονται:

  • Τρισδιάστατη μακέτα της περιοχής, γεωφυσικός χάρτης, όπου προβάλλονται τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, τα μνημεία, τα γεφύρια κλπ.
  • Σχηματικός χάρτης της περιοχής, με έμφαση στον φυσικό πλούτο και κυρίως στην άγρια ζωή και τους βιοτόπους της.
  • Εκθεματική επιφάνεια, όπου εμφανίζονται οι παραδοσιακές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στην περιοχή (μεταποίηση ξυλείας, κτηνοτροφία).
  • Εκθεματική επιφάνεια, όπου εμφανίζονται τα μοναστήρια και τα μνημεία, οι αρχαιολογικοί και θρησκευτικοί χώροι της περιοχής.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Το Συνεδριακό Κέντρο παραμένει ανοικτό όλο το χρόνο κατόπιν συνεννοήσεως με τη Δ.Κ. Ασπροποτάμου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ – Θέση Τρία Ποτάμια