Δολιανά Ασπροποτάμου 

 

 

Η πρώτη αναφορά στον οικισμό των Δολιανών γίνεται στην τούρκικη απογραφή του 1455 με την ονομασία Dolyana. Μέχρι το 1919 ανήκαν στην κοινότητα Πολυθέας. Κατόπιν και για μισό περίπου αιώνα αποτέλεσαν ξεχωριστή κοινότητα. Από το 1967 ανήκουν στην κοινότητα Κρανιάς και σήμερα αριθμούν περίπου 30 σπίτια.