Κονάκια Σαρακατσαναίων 

Ο οικισμός των Σαρακατσαναίων βρίσκεται τρία χιλιόμετρα ανατολικά της Κρανιάς. Οι σύγχρονοι Έλληνες λαογράφοι θεωρούν τους Σαρακατσάνους ανέκαθεν Ελληνόφωνους, απόλυτα νομαδικούς και κτηνοτροφικούς πληθυσμούς. Αρχικά οι καλύβες (κονάκια) των Σαρακατσαναίων ήταν εγκατεστημένες κοντά στον Σταυρό. Η εκδήλωση επιδημίας ευλογιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή το 1890 τους ανάγκασε να μετακομίσουν στην σημερινή τους θέση. Τα Κονάκια παραμένουν μέχρι σήμερα ο μοναδικός οργανωμένος οικισμός Σαρακατσαναίων σ’ όλο τον Ασπροπόταμο.