Περιοχή των ορέων Αντιχασίων και Μετεώρων

Τοποθεσία

Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας  Αντιχασίων Ορέων και Μετεώρων περιλαμβάνει τα Αντιχάσια Όρη εντός των ορίων του νομού Τρικάλων, τα βράχια των Μετεώρων, την κοιλάδα του ποταμού Ίωνα, την πεδιάδα του ποταμού Ληθαίου, τον κάμπο και την κοίτη του ποταμού Πηνειού με τον σκουπιδότοπο της Καλαμπάκας, και το βορειοδυτικό τμήμα του όρους Κερκέτιο (Κόζιακα) απέναντι της Καλαμπάκας. Η συνολική έκταση της ΖΕΠ είναι 72.047 εκτάρια.

Η περιοχή των Αντιχασίων – Μετεώρων καλύπτει γεωγραφικά το ανατολικό τμήμα του νομού Τρικάλων. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η μεγάλη ποικιλία στους τύπους της βλάστησης που προκύπτει τόσο από τα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής (μεγάλο υψομετρικό εύρος από 90-1380μ) όσο και από τη μακρόχρονη χρήση της περιοχής από τον άνθρωπο.

Τοπίο και Βιοποικιλότητα

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη εναλλαγή δασωμένων εκτάσεων με μεγάλες ανοικτές περιοχές, ομαλό ανάγλυφο, αλλά και βραχώδεις εξάρσεις. Στο βορειοδυτικό τμήμα των Αντιχασίων στα μεγαλύτερα υψόμετρα υπάρχει δάσος οξυάς. Το κλίμα είναι υπο-μεσογειακό, με ζεστά καλοκαίρια και δριμείς χειμώνες. Η περιοχή είναι γνωστή κυρίως για τους εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς των Μετεώρων πάνω από την Καλαμπάκα και το Καστράκι. Αντίστοιχα βράχια υπάρχουν σε όλο το βορειοδυτικό τμήμα της περιοχής.

Η περιοχή των Αντιχασίων – Μετεώρων είναι ένας από τους σημαντικότερους βιότοπους για τα αρπακτικά πουλιά στην Ελλάδα. Ο συνδυασμός ανοικτών εκτάσεων, βραχωδών εξάρσεων και δασωμένων ρεματιών την καθιστούν ιδανικό βιότοπο για πολλά είδη αρπακτικών.Στην περιοχή, εξάλλου, βρίσκεται η μεγαλύτερη αποικία Ασπροπάρη στην Ελλάδα (10+ζεύγη).

Άλλα είδη προτεραιότητας (αρπακτικά) που απαντώνται και αναπαράγονται στην περιοχή είναι ο κραυγαετός, o Φιδαετός, o τσίφτης, το Χρυσογέρακο και ο πετρίτης.

Η περιοχή είναι, επίσης, σημαντικότατος βιότοπος για τον λύκο, όπου η παρουσία του είδους είναι μόνιμη και αναπαράγεται συστηματικά. Η περιοχή εμφανίζει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αντιπροσωπευτικότητα για το είδος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τα τελευταία χρόνια, στην περιοχή έχει επανεμφανισθεί και αναπαράγεται, ύστερα από απουσία πολλών δεκαετιών, και η αρκούδα.