Η περιοχή των Αντιχασίων

Ο ήπιος χαρακτήρας των ανθρώπινων παρεμβάσεων, έχει βοηθήσει την ευρύτερη περιοχή των ορεινών Τρικάλων να διατηρήσει το χαρακτήρα της και την εντυπωσιακή παλέτα των ειδών που φιλοξενεί. Εδώ, τα υψηλά υψόμετρα των Χασίων και της Πίνδου, καθώς και τα άφθονα νερά του Αχελώου και των γύρω ποταμών, ευνοούν τη δημιουργία αλπικών τοπίων, όπου παρατηρείται ιδιαίτερα πυκνή βλάστηση. Στις πλαγιές των Αντιχασίων φιλοξενούνται  πανέμορφοι οικισμοί με ψηλότερο το χωριό Μαυρέλι (1.130μ.), ενώ καθώς κατεβαίνουμε βρίσκουμε  την Αχελινάδα, το Γερακάρι, τον Λογγά, το Φωτεινό, τον Κονισκό, την Αγία Τριάδα, το Φλαμπουρέσι, το Καλοχώρι  και τη Νέα Ζωή .

Υπέροχα πλατανοδάση δημιουργούνται στις παραποτάμιες περιοχές, καθώς οι υδρόφιλοι πλάτανοι βρίσκουν ιδανικό τόπο για να απλώσουν τις ρίζες και τα κλαδιά τους, ενώ η περιοχή είναι γεμάτη από ορεινά δάση, όπου κυριαρχούν το πεύκο, η βελανιδιά, η οξιά, το σφένδαμο και το φράξο, αναδεικνύοντάς  την σε  ένα  σπάνιο  οικότοπο.
Μικρές εύφορες κοιλάδες που σχηματίζονται ανάμεσα στους ορεινούς όγκους, ανθούν καλά κρυμμένες και προστατευμένες και προσφέρονται για καλλιέργεια και εξερευνήσεις. Στα Αντιχάσια όρη έχουν εντοπιστεί δυο ενδημικά είδη: Centaurea kalabakensis & Centaurea lactiflora. 

Ο Ασπροπάρης, ο Κραυγαετός, ο Φιδαετός, ο Μεσαίος Δρυοκολάπτης, ο Λευκονώτης, ο Αετομάχος και το Φρυγανοτσίχλονο είναι τα είδη της ορνιθοπανίδας, για τα οποία η Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά “GR053 Αντιχάσια όρη – Μετέωρα” αξιολογήθηκε από το BirdLife International (Heath & Evans 2000) ότι πληροί τα κριτήρια για ένταξη στο δίκτυο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας. Ο ασπροπάρης είναι μία  από τις τέσσερεις τελευταίες αποικίες  του τσίφτη  που έχουν απομείνει στην  χώρα  μας .

Στο νομό Τρικάλων υπάρχουν 3 γεωγραφικές περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000:

  • η περιοχή Ασπροποτάμου,
  • η περιοχή Κόζιακα και
  • GR1440003 (SCI) : Αντιχάσια Όρη – Μετέωρα

      

Για να φτάσουμε στην περιοχή των Αντιχασίων – Μετεώρων θα πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο Τρικάλων – Ιωαννίνων. Φτάνοντας στην Θεόπετρα, που βρίσκεται πριν την Καλαμπάκα όπως ερχόμαστε από τα Τρίκαλα, συνεχίζουμε προς τα χωριά των Αντιχασίων, Αύρα, Καλλιθέα, Καλοχώρι, Φλαμπουρέσι, Κονισκό, Φωτεινό, Μαυρέλι, Αχελινάδα,Γερακάρι, Λογγά.