Το Καθολικό της Μονής

Το μοναστήρι ανακαινίζεται ριζικά κατά την πρώτη δεκαετία του 16ου αιώνα. Τότε ανεγείρεται από τα θεμέλια του και το σημερινό καθολικό (Ναός του Αγίου Νικολάου) από το Μητροπολίτη Λαρίσης ‘Αγιο Διονύσιο τον Ελεήμονα (+28 Μαρτίου 1510), που εγκαταβίωσε και πέρασε εκεί ειρηνικά τα τελευταία του χρόνια ως μοναχός, και από τον έξαρχο Σταγών ιερομόναχο Νικάνωρα (+1521/22).

Το καθολικό της Μονής αποτελείται από έναν μικρό μονόκλιτο ναό, σχεδόν τετράγωνο, ακανόνιστο όμως και παράγωνο εξαιτίας της στενότητας του βράχου, με μικρό τρούλο στο κέντρο της στέγης, σκοτεινό και χωρίς παράθυρα, αφού έπρεπε να κτισθεί επάνω του κυρίως ναού και άλλος όροφος. Προηγείται εσωνάρθηκας (λιτή), αρκετά ευρύχωρος σε σύγκριση με το στενόχωρο κυρίως ναό.