Αρχαίο Κάστρο Βυτουμά

Τα ερείπια του αρχαίου Κάστρου Βυτουμά έχουν περίμετρο που ξεπερνά τα 300 μ. Τα τείχη της νότιας πλευράς του τριγωνικού μάλλον αυτού κάστρου είναι κτισμένα εξωτερικά από ακανόνιστες πελεκημένες πέτρες διαφορετικών μεγεθών, ενώ στην ανατολική πλευρά και σ’ ένα πύργο διακρίνονται και ίχνη κονιάματος. Η βόρια πλευρά είναι εντελώς κρυμμένη μέσα στη βλάστηση και απροσπέλαστη. Στο νότιο μέρος του τείχους σώζεται ημικυκλικός πύργος, ενώ στο ανατολικό τετράγωνος. Το ψηλότερο σημείο του κάστρου, όπου η συμβολή της ανατολικής πλευράς , βρίσκεται στο σημείο που το αντέρεισμα σχηματίζει αρκετά βαθύ αυχένα, όπως συμβαίνει με όλα σχεδόν τα κάστρα των Χασίων έτσι η αμυντική ισχύς καθίσταται πιο δυνατή.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Τα  ερείπια του αρχαίου Κάστρου Βυτουμά βρίσκονται σε απόσταση 200 μ. ΒΑ του χωριού Βυτουμά, κατά μήκος ενός αντερείσματος του βουνού Μεγάλη Ράχη του Κόζιακα που έχει ΝΔ κατεύθυνση, σε υψόμετρο 500 μ.